Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθες στην ιστοσελίδα μας gaiaclothes.gr. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν την πρόσβαση στο gaiaclothes.gr και τη χρήση του. Η πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα και η χρήση της όπως και η αγορά προϊόντων από το gaiaclothes.gr βασίζονται στην παραδοχή ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης έχουν διαβαστεί και έχουν γίνει κατανοητοί και αποδεκτοί από εσένα.

Την παρούσα ιστοσελίδα διαχειρίζεται και συντηρεί η ατομική επιχείρηση Καραμίχος Στέφανος με έδρα την Νάουσα, στη διεύθυνση Δημητρίου Βλάχου 22, 59200, Νάουσα και ΑΦΜ 149852235. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία νομικού περιεχομένου, μπορείς να ανατρέξεις στην ενότητα Πολιτική Επιστροφών gaiaclothes.gr.

Η Καραμίχος Στέφανος μπορεί να τροποποιεί ή απλώς να επικαιροποιεί εν όλω ή εν μέρει τους παρόντες Όρους Χρήσης. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ενημέρωση των Όρων Χρήσης θα δημοσιεύεται για τους χρήστες μας στην Αρχική Σελίδα του gaiaclothes.gr μόλις λαμβάνει χώρα και θα είναι δεσμευτική αμέσως μόλις δημοσιευτεί σε αυτήν την ενότητα της ιστοσελίδας.

Για αυτόν το λόγο, πρέπει να επισκέπτεσαι τακτικά αυτή την ενότητα της ιστοσελίδας προκειμένου να ελέγχεις τη δημοσίευση των πιο πρόσφατων και ενημερωμένων Όρων Χρήσης του gaiaclothes.gr. Εάν δεν συμφωνείς με τους Όρους Χρήσης της Καραμίχος Στέφανος εν όλω ή εν μέρει, σε παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείς την ιστοσελίδα μας.

Η πρόσβαση στο gaiaclothes.gr και η χρήση της, περιλαμβανομένης της προβολής ιστοσελίδων, της επικοινωνίας με τη Καραμίχος Στέφανος, της μεταφόρτωσης (download) πληροφοριών για τα προϊόντα και της πραγματοποίησης αγορών από την ιστοσελίδα διεξάγονται από τους χρήστες μας αποκλειστικά για προσωπικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν πρέπει να συνδέονται κατά κανένα τρόπο με οποιαδήποτε εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα.

Σου υπενθυμίζουμε ότι είσαι υπεύθυνος/η για τη χρήση του mustmenfashion.gr και των περιεχομένων του. H Καραμίχος Στέφανος δεν θεωρείται υπεύθυνη για τη χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της από οποιονδήποτε από τους χρήστες της που δεν είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, με την επιφύλαξη της ευθύνης της  Καραμίχος Στέφανος για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριά αμέλεια.

Συγκεκριμένα, είσαι υπεύθυνος/η για τη γνωστοποίηση πληροφοριών ή δεδομένων που δεν είναι ορθά, είναι ψευδή ή αφορούν τρίτους (σε περίπτωση που οι εν λόγω τρίτοι δεν έχουν παράσχει τη συναίνεσή τους), όπως και για κάθε μη νόμιμη χρήση των εν λόγω δεδομένων ή πληροφοριών.

  • Πολιτική Απορρήτου

Σου συνιστούμε να διαβάσεις την Πολιτική Απορρήτου, η οποία ισχύει και στην περίπτωση πρόσβασης των χρηστών στο gaiaclothes.gr και χρήσης των σχετικών υπηρεσιών χωρίς την πραγματοποίηση αγορών. Η Πολιτική Απορρήτου θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις πώς και για ποιους σκοπούς το gaiaclothes.gr συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σου δεδομένα.

  • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα περιεχόμενα του gaiaclothes.gr που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι μόνο, έργα, απεικονίσεις, εικόνες, διαλόγους, μουσική, ήχους, βίντεο, έγγραφα, σκίτσα, μεγέθη, λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό δημοσιεύεται στο gaiaclothes.gr σε οποιαδήποτε μορφή, όπως μενού, ιστοσελίδες, γραφικά, χρώματα, σχέδια, εργαλεία, γραμματοσειρές, σχεδιασμό της ιστοσελίδας, διαγράμματα, διατάξεις, μεθόδους, διαδικασίες, λειτουργίες και λογισμικό που αποτελούν μέρος του gaiaclothes.gr, προστατεύονται βάσει κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της Καραμίχος Στέφανος  και των αντίστοιχων δικαιούχων.

Η Καραμίχος Στέφανος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει ή να απαγορεύει οποιαδήποτε αναπαραγωγή (άμεση και έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει) του gaiaclothes.gr και του περιεχομένου της.

Αναφορικά με τη χρήση του gaiaclothes.gr, είναι επιτρεπτή μόνο η προβολή της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Επίσης, επιτρέπεται η διεξαγωγή όλων των υπόλοιπων προσωρινών ενεργειών αναπαραγωγής που είναι παροδικές ή παρεμπίπτουσες και αποτελούν αναπόσπαστο και βασικό μέρος της προβολής του gaiaclothes.gr και του περιεχομένου του και οι οποίες δεν έχουν αυτοτελή οικονομική σημασία. Επιπλέον, επιτρέπεται να περιηγείσαι στην ιστοσελίδα με σκοπό τη νόμιμη χρήση του gaiaclothes.gr και του περιεχομένου του.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, με οποιοδήποτε μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει, του mustmenfashion.gr και του περιεχομένου του. Οι συγγραφείς των έργων που δημοσιεύονται στο gaiaclothes.gr δικαιούνται οποτεδήποτε να διεκδικήσουν την πατρότητα του έργου τους και να αντιτεθούν σε οποιαδήποτε στρέβλωση ή άλλη τροποποίηση των έργων, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας στα έργα η οποία ενδέχεται να είναι επιζήμια για την τιμή και τη φήμη των συγγραφέων.

Εσύ αναλαμβάνεις την υποχρέωση να συμμορφώνεσαι με το δικαίωμα αναπαραγωγής (copyright) των συγγραφέων που επιλέγουν να δημοσιεύσουν το έργο τους στο gaiaclothes.gr ή έχουν συνεργαστεί με το gaiaclothes.gr για τη δημιουργία νέων εκφραστικών και καλλιτεχνικών έργων με στόχο τη δημοσίευση αυτών, όχι μόνο αποκλειστικά στην ιστοσελίδα, ή τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείς, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μεμονωμένου έργου που προστατεύεται από το δικαίωμα αναπαραγωγής (copyright) ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Παραδείγματος χάριν, δεν πρέπει να αλλοιώνεις ή να τροποποιείς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε έργο προστατεύεται από δικαίωμα αναπαραγωγής (copyright) και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς τη συναίνεση της Καραμίχος Στέφανος και χωρίς τη συναίνεση, όπου είναι απαραίτητο, κάθε συγγραφέα των έργων που δημοσιεύονται στο gaiaclothes.gr.

  • Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Το gaiaclothes.gr περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δε σχετίζονται κατά κανένα τρόπο με το gaiaclothes.gr.

Η Καραμίχος Στέφανος δεν ελέγχει ούτε παρακολουθεί τις εν λόγω ιστοσελίδες τρίτων ή το περιεχόμενό τους. Η Καραμίχος Στέφανος δεν θα καθίσταται υπεύθυνη για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων και/ή για τους κανόνες που έχουν υιοθετήσει σε σχέση με, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, το απόρρητο και την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων όταν επισκέπτεσαι τις εν λόγω ιστοσελίδες.

Σου εφιστούμε την προσοχή κατά την πρόσβασή σου σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω των συνδέσμων που παρέχονται στο Καραμίχος Στέφανος και σου συνιστούμε να διαβάζεις προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου τους. Οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου μας δεν ισχύουν για τις ιστοσελίδες τρίτων.

Το gaiaclothes.gr παρέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες αποκλειστικά με σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες του κατά την αναζήτηση και την περιήγηση στο Διαδίκτυο και για να επιτρέψει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο.

Όταν η Καραμίχος Στέφανος παρέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, αυτό δεν σημαίνει ότι συστήνει στους χρήστες της την πρόσβαση σε αυτές και δεν παρέχει καμία εγγύηση για το περιεχόμενό τους ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται και πωλούνται από αυτές τις ιστοσελίδες στους χρήστες τους Διαδικτύου

  • Αποποίηση περιεχομένου

Η Καραμίχος Στέφανος έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εμποδίσει τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της περιεχομένου το οποίο περιγράφει ή αντανακλά καταστάσεις σωματικής ή ψυχολογικής βίας ή περιεχομένου το οποίο, ανάλογα με την ευαισθησία των χρηστών του mustmenfashion.gr, ενδέχεται να θεωρηθεί ότι παραβιάζει πολιτικές πεποιθήσεις ή ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις της.

Σε κάθε περίπτωση, η Καραμίχος Στέφανος δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προσήκον ή νόμιμο σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδος.

Ωστόσο, σε περίπτωση που το εν λόγω περιεχόμενο θεωρείται μη εξουσιοδοτημένο από το νόμο ή παράνομο σε ορισμένες από αυτές τις Χώρες, σε παρακαλούμε να μην επισκέπτεσαι την ιστοσελίδα μας και σε περίπτωση που, παρόλα αυτά, αποφασίσεις να την επισκεφτείς, σε ενημερώνουμε με το παρόν έγγραφο ότι για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το gaiaclothes.gr και στην οποία επιδίδεσαι θα είσαι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνος/η.

Η Καραμίχος Στέφανος έχει, επίσης, υιοθετήσει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του gaiaclothes.gr είναι ακριβές και δεν περιέχει εσφαλμένες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες.

Ωστόσο, η Καραμίχος Στέφανος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται από τη Καραμίχος Στέφανος στην ιστοσελίδα της, παρά μόνο σε σχέση με την ευθύνη της για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριά αμέλεια και ως άλλως προβλέπεται εκ του νόμου.

Επιπλέον, η Καραμίχος Στέφανος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η ιστοσελίδα θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς διακοπές και σφάλματα λόγω της σύνδεσης με το Διαδίκτυο.

Ταυτόχρονα, σε παρακαλούμε να επικοινωνήσεις με τον πάροχό σου για υπηρεσίες Διαδικτύου ή να ελέγξεις εάν κάθε συσκευή για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο και την πρόσβαση στο περιεχόμενο Ιστού είναι σωστά ενεργοποιημένη, περιλαμβανομένου του προγράμματος περιήγησης.

Παρόλο που η Καραμίχος Στέφανος καταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ομαλή πρόσβαση στην ιστοσελίδα της, η δυναμική φύση του Διαδικτύου και του περιεχομένου Ιστού ενδέχεται να μην επιτρέπει στο Καραμίχος Στέφανος να λειτουργεί χωρίς παύσεις, διακοπές ή ασυνέχεια λόγω ενημέρωσης της ιστοσελίδας.

Η Καραμίχος Στέφανος έχει εφαρμόσει επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των υπηρεσιών στο gaiaclothes.gr, της ακεραιότητας των δεδομένων κίνησης και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να εμποδίζει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση σε δεδομένα όπως και τους κινδύνους διάδοσης, καταστροφής και απώλειας δεδομένων και εμπιστευτικών/μη εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες του gaiaclothes.gr και για να αποφεύγει τη μη εξουσιοδοτημένη ή μη νόμιμη πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα και πληροφορίες.

  • Η πολιτική της επιχείρησής μας

Η Καραμίχος Στέφανος έχει υιοθετήσει μία επιχειρησιακή πολιτική, στόχος της οποίας είναι η πώληση προϊόντων μέσω των υπηρεσιών της και της ιστοσελίδας της μόνο σε “καταναλωτές”. “Καταναλωτής” νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί στο gaiaclothes.gr για σκοπούς εκτός της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητάς του (εάν υφίσταται).

Εάν δεν είσαι καταναλωτής, σε παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες μας για την αγορά προϊόντων στο gaiaclothes.gr. Η Καραμίχος Στέφανος έχει το δικαίωμα να αντιτεθεί στην εκτέλεση εντολών αγορών που προέρχονται από πρόσωπα που δεν είναι καταναλωτές και σε οποιαδήποτε άλλη εντολή αγοράς που δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

  • Ισχύον δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.